​CV - Undervisning

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2002 og autoriseret i 2004. Jeg er desuden specialist i psykoterapi (2016) og supervisor på specialistniveau (2018).

Jeg har undervist i en række forskellige sammenhænge i en række forskellige emner. Fra workshops til uddannelsesforløb.

Herunder kan læses de forskellige foredrag, kurser, uddannelser mm., som jeg har undervist på gennem årene.

Se evt. også mine referencer som supervisor.

Undervisning

2021-2024

Uddannelse i Systemisk og narrativ familieterapi.

Familiehuset, Frederikshavn

2024

Traumer og personlighedsforstyrrelser.

Botilbuddet Hellebæk

2021-2023

Supervisoruddannelse, 2 moduler á 4.

Vinther og Mosgaard Kurser, Gentofte

2021-2023

Kursusrække om Anerkendende pædagogik.

Opholdsstedet Tejlgaarden, Fjenneslevmagle

2023

Kollegial supervision.

Center for Børn og Læring, Lejre

2023

Klinisk teori og træning:
​Systemisk og narrativ familieterapi.

Psykologisk Pædagogisk Center, Nykøbing Falster

2023

Nye medier, nye socialiteter, nye identiteter … Ny terapi?

PPClinic, Gentofte

2023

Et kritisk blik på diagnoser.

Odense Tekniske Gymnasium

2023

Systemisk tænkning i rusmiddelbehandling.

Rusmiddelbehandlingen, Københavns Kommune

2023

Køn, kønsskifte og identitet.

Temadag, Socialpædagogisk Center Næstved

2023

Diagnoser som sociale konstruktioner.

Diplomuddannelsen i familieterapi, Øst, Middelfart

2021-2022

Uddannelse i systemisk anerkendende pædagogik.

AktivKollegiet, Hellebæk

2020​-2022

Genogrammer og kreativitet: 

Fra systemisk til socialkonstruktionistisk praksis.

Diplomuddannelsen i familieterapi og relationel praksis, København

2019-2022

Narrativ praksis.

2-årig uddannelse.

KærBo, Sønderborg

2012-2022

Diagnosers betydning. 

Patologisering, mening og kontekst.
Sommerskole for sygeplejestuderende, Roskilde

2022

Systemiske familiesamtaler.

FamilieFOKUS, Aarhus

2022

Narrative samtaler. Kursusrække.

Opholdsstedet Kongsholm, Rågeleje

2022

Anerkendende pædagogik. Kursusrække.

Lyshøj opholdssted, Veddinge

2020-2021

Temadage om magt, vold og responser, børn af psykisk syge forældre.

Skansen, Frederikshavn

2015-2021

Socialkonstruktionisme i praksis.

Diplomuddannelsen i Familieterapi, Professionshøjskolen København

2021

Anerkendende pædagogik.

Bostedet På Sporet, Mørkøv

2021

Det professionelle, det personlige og det private. Temadag.

Socialpædagogisk Center Næstved

2021

Kollegial supervision.

WeShelter, København

2021

Svære samtaler med unge.

Slotshaven Gymnasium, Holbæk

2021

Radical Listening as Revolution.

Workshop med Monica Sesma.

5th International Congress of Collaborative-Dialogic Practices

2021

Anerkendende pædagogik.

Opholdsstedet Paideia Skoven, Hillerød

2021

Systemiske og narrative tilgange til arbejdet med familier.

Memoxakademiets familiebehandleruddannelse, København

2016-2020

4-årig Uddannelse i systemisk og narrativ terapi.
Skansen, Frederikshavn

  2019-2020

Anerkendende pædagogik.

Spørge- og samtaleteknikker, dobbeltlytning mm. Kursusrække.

Opholdsstedet Teglgårdslund, Hillerød

2014-2020

Diagnosers betydning.
Godt på vej i psykiatrien, Roskilde

2020

Familiesamtaler og familiearbejde.

Granly Døgncenter, Sæby

2020

Kursusrække om diagnoser.

Den Sociale Landsby i Hellebæk

2020

The Monday Blues.

What is it, and how do we deal with it?

Good Monday, København

2020

Fra systemisk til dialogisk terapi.

Diplomuddannelsen i Familieterapi.

Københavns Professionshøjskole, København

2019

Resiliens i et systemisk perspektiv.

Platangårdens Ungdomscenter, Vordingborg.

2019

Systemisk terapi.

To bølger af relationel terapi.

Psykologisk Korttidsrådgivning, Bagsværd

2019

Dialogisk terapi i praksis.

Sociale konstruktioner, ikke-viden og professionelle positioner.

Diplomuddannelsen i Familieterapi, København

2019

Respektfuld manipulation og det diagnosticerede liv.

Socialpædagogisk Center, Næstved.

2019

Systemisk terapi. To bølger af relationel terapi.

Psykologisk Korttidsrådgivning, Bagsværd

2019

Terapi - fra reparation til opdagelsesrejse. Terapeuten som antropolog.

Fyraftensmøde, STOK Syddanmark

2019

Familieterapi I + II.

Specialistkursus for psykologer, Tórshavn, Færøerne

2019

Diagnoser - muligheder og begrænsninger.

Peeruddannelsen for recovery-mentorer, Ballerup

  2019

Nysgerrighed, ekspertise og ikke-viden.

Foredrag, Hamar Katedralskole, Norge

2019

Diagnoser i et kritisk perspektiv.

Godt på vej i psykiatrien, Roskilde.

2018-2019

Uddannelse i systemiske og narrative samtaler.

Socialpsykiatrien, Vejen Kommune

2016-2019

Psykologisk behandling på systemisk grundlag.
Specialpsykolog-uddannelsen, København

2018

Dialogiske udfordringer.

Dobbeltpositioner i dialogisk terapi.

Diplomuddannelsen i Familieterapi, Professionshøjskolen København

2018

Systemisk praksis. 

Personaleseminar, Åstedet, Hørsholm

2018

Traumer i et narrativt perspektiv.

STOK Event, København

2018

Narrative and systemic therapy.

International socialkonstruktionistisk konference, Tórshavn, Færøerne

2018

Introduktion til systemisk teori og metode.

Ballerup Sundhedspleje

2018

Systemisk anerkendende pædagogik.

Bofællesskabet Solskin, Hørsholm​

2017-2018

Fra systemisk til sprogsystemisk til dialogisk terapi.

Diplomuddannelsen i Familieterapi, Metropol, København

2013-2018

Uddannelse i systemisk og narrativ terapi.
Seminarer.dk

2017

Postmoderne tilgange til genogrammer.

Diplomuddannelsen i Familieterapi, Metropol, København

2017

Systemiske og narrative samtaler.

Center for Psykiatri, Holstebro

2017

Systemic therapeutic tools repositioned in

dialogical settings.

Workshop med Monica Sesma.

Third International Conference of Collaborative and Dialogical Practices, Tenerife

2017

Anerkendende pædagogik.

Workshop på Landsmødet for 

LOS - Landsforeningen for Opholdssteder

2017

Systemisk tænkning i familiebehandling.

Kildehøjen, Familieinstitution, Næstved

2011-2017

Diagnoser i kontekst. 

Konsulentuddannelsen, Toftemosegaard, Skibby

2016

Sorg og krise.

Dilemmaer i at være ramt og i at hjælpe.

Æblehavens Dagcenter, Faxe

2016

Dialogisk terapi i teori og praksis.
Diplomuddannelsen i Familieterapi, København

2016

Narrativ terapi, eksternalisering og spiseforstyrrelser.
Socialpsykiatrien, Sønderborg Kommune

2016

Systemisk og narrativ terapi.
Psykologisk Korttidsrådgivning, Bagsværd

2016

Narrativ teori og metode.
Opholdsstedet Nordtoften, Gilleleje

2016

Når sorg og krise rammer.
Familiehuset, København

2015

Den betydningsfulde sorg.

Café for pårørende, Hillerød

2015

Anerkendende pædagogik.
Værkstederne i Rude Skov

2015

Narrative perspektiver på angst.
Ringsted Socialpsykiatri.

2015

Netværkets betydning for den ramte familie.
Café for pårørende, Hillerød

2015

Narrativ teori og diagnose i kontekst.
Ishøjgård, Ishøj

2014-2015

Anerkendende pædagogik.
Opholdsstedet Stedet, Espergærde

2014-2015

Møder med pårørende i sorg.
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, Vissenbjerg

2014

Systemisk og narrativ parterapi.
Institut for Parterapi, Roskilde

2014

Uærbødighed.
Sandheder, ekspertise og inddragelse.
Konference for familieskoler og familieklasser, Fåborg

2014

Uddannelse i systemisk og narrativ terapi.
Stenbjerghuset, Ikast

2014

Etik og parterapi.

Institut for Parterapi, Roskilde

2014

Alone together in a glocalized world.
Subplenary speech, 

Nordic Congress in Family Therapy, Turku, Finland

2014

Postmoderne terapi.
Sociale konstruktioner og uærbødighed i praksis.
Dansk Psykolog Forenings Studentersektion

2008-2014

Systemisk terapi.​
I-kursus for læger i introduktions-stillinger i psykiatri.
Glostrup Hospital

2013

Fra Milano-systemisk til sprog-systemisk terapi.
Den sociale diplomuddannelse i Familieterapi, Professionshøjskolen Metropol, Odense

2013

Narrativ terapi - og os.
Dansk Psykologforening,
Kreds Storstrøm
, Vordingborg

2013

Sorg og krise.
SFO Labyrinten, Roskilde

2013

Grænser: Skal de sættes eller brydes?
Foredrag. Senior Seminar Refleks,
Det Danske Spejderkorps, Odense

2013

Uærbødighed og fordomme I & II
Familieskolen, Gladsaxe

2012

Tryghed og rammer i supervisionsgruppen.
Workshop på temadag om supervision. Professionshøjskolen Metropol, København

2012

De narrative principper.
Johannes Hages Hus, Nivå

2012

Bevidning. Fra udtryk til indtryk.
Psykologisk Korttids Rådgivning, Nørrebro, København

2012

Sprog, forforståelser og uærbødighed i arbejdet med børn.
Skolen ved Radiomarken, Lyngby

2011-2012

Uddannelse i systemisk anerkendende pædagogik.

Opholdsstedet Sætergården, Helsinge

2011

Temadag om værdier.
Bofællesskabet Rose Marie, Gentofte

2011

Den psykiatriske diagnose.

Patologisering, mening og kontekst.
Temadag, Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole, Frederiksberg

2011

Narrativ terapi.
Foredrag.
Bedre Psykiatri, Slagelse

2010

Systemisk terapi.
Psykologisk Korttids Rådgivning, Vesterbro, København

2010

Sprogets forførelser: Diagnoser i kontekst. 

Psykoterapi-uddannelsen, Toftemosegaard, Skibby

2010

Bevar livsmodet - også i krisesituationer.
Bl.a. Træningscenteret Espens Vænge, Taastrup

2010

Livsmodsgrupper.
Gruppeledelse for mennesker i sorg.
Høje Taastrup Kommune og
Ældre Sagen

2009

Vanskelige problemstillinger og arbejdskontekster.
Psykoterapi-uddannelsen,
Toftemosegaard, Skibby

2009

Narrativ terapi.
Den sociale diplomuddannelse i Familieterapi, Den sociale Højskole, Frederiksberg

2009

Kollegial supervision.
Sct. Joseph Skolen, Ringsted

2009

Narrativ metode.
Psykoterapi-uddannelsen, Toftemosegaard, Skibby

2009

Dagsordener i systemisk terapi?
Workshop, STOK København

2007-2009

Børn, relationer, kriser og familiesamtaler.​
Socialrådgiveruddannelsen, University College Sjælland, Nykøbing Falster

2006

Tre vinkler på reflekterende processer 

- i et reflekterende format.

Workshop, sammen med Bodil Burian og Solvejg Nielsen. Årsmøde, Dansk forening for Systemisk Terapi Og Konsultation

2005

Nyere systemisk teori i praksis.​
Psykologisk Korttids Rådgivning, København

2001-2002

Forskellige psykologiske discipliner, bl.a.: Udviklingspsykologi, Krisepsykologi og Gruppepsykologi.​
Frederiksborg amts Sygeplejeskole, Hillerød

Hør mere om, hvad jeg kan tilbyde dig

Kontakt mig gerne på telefon eller mail nedenfor.


​Du kan også skrive direkte til mig ved at udfylde formularen. Du hører fra mig indenfor et døgn.

Skriv til mig her

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt