At arbejde med og forstå grupper

Jeg har i flere år arbejdet meget med grupper, både i form af gruppeterapi, gruppesupervision og gruppecoaching. Jeg tilbyder at dele mine erfaringer og nogle tilgange til arbejdet med grupper, som bygger på et systemisk og narrativ grundlag.

Undervisningen kan være centreret omkring specifikke gruppetyper og dermed om specifikke typer af opgaver for både gruppe og gruppeleder, eller den kan kan være mere generel.

Nogle overskrifter for en undervisning kunne se ud som nedenfor:

Gruppe og individ - gruppepsykologiske pointer

Hvordan kan vi grundlæggende forstå menneskets indgåen i grupper? Hvilke nye fænomener opstår, når mennesker gå sammen? Individualitet og fællesskab - hvordan manøvreres i begge på samme tid?


Forskellige gruppetyper introduceres: Familien, Kollegagruppen, Gruppen af folk samlet om fælles emne, men uden forudgående kendskab til hinanden.

Gruppefænomener i gruppearbejdet

Når grupper dannes, opstår ny adfærd, nye mønstre, nye muligheder. Negative begreber præsenteres, såsom konformitet og lydighed, alliancer og magtkampe - og de forsøges forstået mere konstruktivt.

Arbejdet med grupper i praksis

Gruppelederens rolle og position gennemgås og trænes i praksis. Hvor struktureret skal gruppen være, og hvem skal bestemme hvad over gruppens form og indhold? Hvilken måde skal deltagerne være del af gruppen - hjælpere eller udfordrere? Hvilke forpligtelser, opgaver og muligheder?​

Metoder i praksis - Reflekterende team

Reflekterende team præsenteres og trænes som metode til at deltage anerkendende og med udgangspunkt i de ønsker, den enkelte har. Forskellige måder at bruge teamet øves.


Metoder i praksis - Outsider witness

Hvor det reflekterende team er en systemisk, social- konstruktionistisk tilgang, har den narrative praksis budt ind med en måde at være team på, som bygger på bevidning. At være vidne til den andens fortælling og den andens følelser, værdier og drømme - og bruge denne position aktivt og respektfuldt.

Udfordringer i arbejdet med grupper

Arbejdet med grupper indebærer også forskellige faldgruber. Min tilgang til grupper indebærer dilemmaer, som bl.a. har at gøre med spændet mellem gruppelederens styrende position og ønsket om ligeværdighed i gruppen. Andre dilemmaer vil blive gennemgået og drøftet i fællesskab: Målrettethed vs. løs struktur. temagrupper vs. blandede grupper. Den inklusive gruppe vs. Den dårligt fungerende gruppe.

Mange flere temaer kunne berøres, så lad mig vide jeres konkrete behov, så en workshop, et foredrag eller et kursus kan planlægges ud fra jeres ønsker.

Læs eventuelt mine overvejelser over arbejdet med grupper i artiklen Reflekterende gruppeterapi.​

Hør mere om, hvad jeg kan tilbyde dig

Kontakt mig gerne på telefon eller mail nedenfor.


​Du kan også skrive direkte til mig ved at udfylde formularen. Du hører fra mig indenfor et døgn.

Skriv til mig her

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt