Uddannelse i
​Systemisk og Narrativ Terapi

En uddannelse for familiebehandlere, psykoterapeutiske arbejdspladser og også mere pædagogiske organisationer, som ønsker at dygtiggøre sig i den professionelle samtale med klienter, borgere eller patienter.

En uddannelse i systemisk og narrativ terapi kan skrues sammen på mange måder, alt efter jeres konkrete ønsker og behov. Jeg har både erfaringer med længder på 6 dage, 6x2 dage, hele år eller flere år. Der kan alt efter længden lægges vægt på teori og afprøvning af metoder i praksis, på live terapi, på supervision, på hjemmeopgaver og eventuelt på skriftlige arbejder. Uanset hvad vil en uddannelse være kendetegnet af en blanding af oplæg fra mig, dialog og inddragelse, diskussioner af konkrete dilemmaer, øvelser, og demonstrationer.

Nogle af overskrifterne på en uddannelse kan se ud som følger:

Introduktion til systemisk teori og metoder

Mennesket er et socialt væsen, og mennesket er et meningssøgende væsen. Begge disse grundvilkår er helt centrale i systemisk terapi, og de grundlæggende ideer og metoder afspejler dette. To bølger i systemisk teori og praksis præsenteres, med et grundlæggende fokus på relationer, kontekst, cirkularitet, og på fx genogrammer og på terapeutiske spørgsmål med et basalt relationelt sigte.

Systemisk metoder

Der vil her arbejdes med forskellige metoder knyttet til den grundlæggende systemiske tænkning, såsom reframing, cirkulære og refleksive sprørgsmål. Der vil bl.a. undervises i spørgsmålet som intervention i sig selv og kreative måder at sætte relationerne i spil i samtalerne.​

Dialogisk terapi

Den sociale konstruktion og sprogets betydning i terapi er helt centralt for den anden bølge i systemisk terapi. Deltagerne vil blive præsenteret for socialkonstruktionisme, meningsdannelse og uærbødighed, og de vil blive trænet i at tænke og spørge dekonstruerende og benytte reflekterende team.

Narrativ teori og metode

Narrativ terapi er en af de mest udbredte terapiformer inden for den anden bølge, og den bygger på socialkonstruktionistiske principper. Undervisningen vil introducere narrative begreber og de grundlæggende metoder eksternalisering og re-authoring, eller gen-forfatning.

Anvendt systemisk og narrativ terapi – sorg og krise og diagnoser

De lærte metoder bringes i spil i forhold til specifikke problemstillinger, fx sorg og krise. Her introduceres metoden re-membering, også kaldet genmedlemsgørelse. Der vil også blive rettet et kritisk systemisk blik på de psykiatriske diagnoser og måder at arbejde med dem i praksis.

Anvendte perspektiver: Arbejdet med par og familier

Arbejdet med par og familier ligger som en strøm neden under den systemiske terapi, og der vil blive kigget specifikt på forskellige måder at arbejde med disse i praksis. Metoder som bevidning og slentren vil blive præsenteret og trænet. Deltagerne trænes desuden i dobbeltlytning, således at vi kan undgå at komme til at holde med den ene part, eller måske omvendt blive træt af dem begge.​

Hør mere om, hvad jeg kan tilbyde dig

Kontakt mig gerne på telefon eller mail nedenfor.


​Du kan også skrive direkte til mig ved at udfylde formularen. Du hører fra mig indenfor et døgn.

Skriv til mig her

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt