Therapy as anthropology

Af: Jacob Mosgaard

Kapitel fra bogen: Schliewe, S., Chaudhary, N. & Marsico, P. (eds.):

Cultural psychology of intervention in the globalized world.

Information Age Publishing 2018.

Jeg er meget stolt af dette kapitel skrevet til en international antologi. Jeg er inspireret af antropologiens ikke-vidende tilgang til deres felt, og hvor jeg argumenterer for, at terapeuter med fordel kunne indtage et antropologisk blik på sin egen praksis. Terapi er en kompleks kulturel praksis med et dobbelt fokus på at skabe forandring og på at lytte og bevidne. Og terapeuten er som antropologen på en og samme tid en fremmed og en intim samtalepartner - eller en slags deltager-observatør.

Alle overvejelserne leder frem til tre basale tilgange, som jeg benævner:

  1. ​Positionering
  2. ​Nysgerrighed
  3. ​”Loitering”

​Der står meget mere, og er du interesseret i at læse kapitlet, så skriv til mig på jm@jacobmosgaard.dk