Systemisk terapi og narrativ terapi i teori og praksis

Ønsker du at dygtiggøre dig i systemisk eller narrativ terapi?

Jeg har andetsteds på hjemmesiden kort beskrevet, hvad systemisk terapi og systemisk tænkning er. Ønskes mere fordybning i teori og metode, tilbyder jeg også at undervise i systemisk terapi – både i teori og praksis.

Kurset kan tilrettelægges, så det passer til jeres specifikke behov. Fokus kan således ligge på den teoretiske del, på den praktisk metodiske del eller på enkelte grene af den systemiske praksis – såsom løsningsfokuseret eller narrativ terapi, systemiske spørgeteknikker eller specialkonstruktionistiske eller dialogiske praksisformer.

Hvad er systemisk og narrativ terapi?

Herunder beskrives nogle overskrifter, som et kursus evt. kunne bygges op omkring:

1. Hvad er systemisk tænkning?

Grundlæggende teoretiske begreber introduceres og sættes i kontekst, herunder cirkularitet, systemer, relationer og socialkonstruktionisme.

2. De to, måske tre, bølger i systemisk praksis

Systemisk terapi placeres i en historisk og erkendelsesteoretisk udvikling. Bevægelsen fra familiesystemer og økologi over konstruktivisme til diskurser og narrativer. Fra det klassisk systemiske til den narrative terapi.

3. Forskellige systemiske og narrative retninger

Systemisk terapi er et træ med mange grene. Nogle af dem præsenteres og afprøves eventuelt gennem øvelser: Milano-systemisk terapi, strategisk terapi, løsningsfokuseret terapi, narrativ, dialogisk eller socialkonstruktionistisk terapi.​

4. Metoder i systemisk og narrativ terapi

Der vil blive vist og arbejdet med en række metodiske greb. Alt efter hvor omfattende kurset er, kan forskellige metoder inddrages – f.eks. cirkulære og refleksive spørgsmål, mirakel- og skalaspørgsmål, reflekterende teams og ikke-vidende udforskning. I forhold til narrativ terapi kan vi gå i dybden med ekstarnaliserende samtaler og re-authoring.

5. Grundlæggende attituder for den systemiske praktiker

Den systemiske og narrative teori og praksis medfører nogle særlige professionelle positioner, nogle måder at forholde sig, som ikke blot er metodiske, ja, som faktisk er uafhængige af en konkret metode. Disse vil forsøgt indkredset. Centrale begreber er: Anerkendelse, nysgerrighed og uærbødighed.

Ring eller skriv til mig for mere information om kurser i systemisk og narrativ terapi

​Jeg har mange års erfaring i også længere uddannelsesforløb i systemiske og/eller narrative samtaler, og jeg tlbyder alt fra foredrag over dagskurser til hele uddannelser.

Er du interesseret i at høre mere om narrativ terapi, systemisk familieterapi og/eller narrativ teori, skal du ikke tøve med at kontakte mig. Ring på telefon: 51 64 14 99 eller send en mail til: jm@jacobmosgaard.dk.

Jeg holder til på Sjælland, men har også undervist meget på bl.a. Fyn, Lolland og Falster og i Jylland.

Hør mere om, hvad jeg kan tilbyde dig

Kontakt mig gerne på telefon eller mail nedenfor.


​Du kan også skrive direkte til mig ved at udfylde formularen. Du hører fra mig indenfor et døgn.

Skriv til mig her

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt