Systemisk teori og praksis

Jeg har andetsteds på hjemmesiden kort beskrevet, hvad systemisk terapi og systemisk tænkning er.
Ønskes mere fordybning i teori og metode tilbyder jeg også at undervise i systemisk terapi, både i teori og praksis.

Kurset kan tilrettelægges, så det passer til specifikke behov. Fokus kan således ligge på den teoretiske del, på den praktisk metodiske del, eller på enkelte grene af den systemiske praksis, såsom løsningsfokuseret terapi, systemiske spørgeteknikker eller socialkonstruktionistiske eller dialogiske praksisformer.

Herunder beskrives nogle overskrifter, som et kursus eventuelt kunne bygges op omkring:

1) Hvad er systemisk tænkning?

Grundlæggende teoretiske begreber introduceres og sættes i kontekst, herunder cirkularitet, systemer, relationer, socialkonstruktionisme.

2) De to, måske tre, bølger i systemisk praksis

Systemisk terapi placeres i en historisk og erkendelsesteoretisk udvikling. Bevægelsen fra familiesystemer og økologi over konstruktivisme til diskurser og narrativer.

3) Forskellige systemiske retninger

Systemisk terapi er et træ med mange grene. Nogle af dem præsenteres og afprøves eventuelt gennem øvelser: Milano-systemisk terapi, strategisk terapi, løsningsfokuseret terapi, dialogisk eller socialkonstruktionistisk terapi.

4) Metoder i systemisk terapi

Der vil blive vist og arbejdet med en række metodiske greb. Alt efter hvor omfattende kurset er, kan forskellige metoder inddrages: Fx cirkulære og refleksive spørgsmål, mirakel- og skalaspørgsmål, reflekterende team, ikke-vidende udforskning.

5) Grundlæggende attituder for den systemiske praktiker

Den systemiske teori og praksis medfører i min optik nogle særlige tilgange til terapi og anden praksis, som er særligt kendetegnende. Disse vil forsøgt indkredset.
Centrale begreber er: Anerkendelse, nysgerrighed og uærbødighed.

Hør mere om, hvad jeg kan tilbyde dig

Kontakt mig gerne på telefon 51 64 14 99 eller jm@jacobmosgaard.dk. ​
​Du kan også skrive direkte til mig herunder. Du hører fra mig indenfor et døgn.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Psykolog Jacob Mosgaard​

Lyngby Hovedgade 96, 2800 Kgs.Lyngby

CVR: 31931487

Kontakt​

​Telefon: 51 64 14 99

E-mail: jm@jacobmosgaard.dk