Anerkendende pædagogik

Anerkendende pædagogik er en tilgang til arbejdet med andre mennesker, som i denne udgave bygger på en systemisk og narrativ forståelse.

Anerkendende pædagogik bygger på nogle grundlæggende ideer om en professionel tilgang præget af respekt og nysgerrighed og interventioner præget mere af brugernes eller borgernes ønsker, værdier og drømme end af prædefinerede forestillinger om "det rette" eller "det gode menneske".

Herunder er et eksempel på nogle overskrifter på et kursus eller en uddannelse baseret på systemisk anerkendende tanker.

Programmet stammer fra en 3x2 dages uddannelse i systemisk anerkendende pædagogik for opholdssteder, men undervisningen kan strækkes over alt fra et par timer til et længerevarende forløb.

1) Hvad er systemisk tænkning?

Introduktion til systemisk og anerkendende tænkning og praksis. En introduktion til den systemiske metafor, og hvordan den kan forstås og benyttes i arbejdet med mennesker. Vi vil se på fordelene ved at fokusere på relationer og ved at forsøge at forstå og møde mennesket som et socialt væsen.

2) Anerkendelse – hvad er det?

Nyere ideer i den systemiske teori. Deltagerne vil stifte bekendtskab med anerkendelse som centralt begreb i arbejdet med mennesker.


Centralt er den respektfulde og ligeværdige kommunikation mellem pædagogen og de mennesker, vi møder professionelt, samt et åbent øje og øre for de fortællinger, folk har med sig.

3) Det anbragte barn og familien – dilemmaer og forståelser

Det konkrete arbejde med unge på opholdssteder og institutioner. Fokus på systemiske forståelser af den kompleksitet, som de unge befinder sig midt i – mellem egne livsmål balanceret med hhv. familiesystemet og institutionens system.​

Vi vil se på de dilemmaer, der knytter sig til arbejdet med unge i disse komplekse sammenhænge, og forsøge at se anbringelser fra de unges perspektiv.

4) Hvad virker i arbejdet med børn og unge?

At arbejde systemisk anerkendende med børn og unge indebærer et befriende skift i blikket fra problemerne til løsninger, ressourcer, drømme og værdier. Det betyder at gå på opdagelse efter det, der virker.


Deltagerne vil præsenteres for løsningsfokuserede tilgange til pædagogisk arbejde. Der vil også arbejdes med måder at inddrage den unges familie i arbejdet.

5) Intervention og familiearbejde i forbindelse med anbragte børn

Konkrete metoder og tilgange i det konkrete arbejde med systemisk anerkendende pædagogik i dagligdagen.


Inddragelsen af forældrene og øvrigt netværk i samarbejdende relationer. Et fokus vil desuden ligge på samarbejdet imellem kolleger.

6) Diagnoser og familiebehandling i kontekst

De særlige omstændigheder og vanskeligheder omkring det pædagogiske arbejde med anbragte unge vil blive belyst, og vi vil forsøge at finde nye veje igennem frustrerende situationer. Eksempelvis vil deltagerne præsenteres for ideen om unges problemadfærd som invitationer.

Der vil desuden blive set på diagnoser og deres indvirkning på behandlingen og den unges selvopfattelser.​

Hør mere om, hvad jeg kan tilbyde dig

Kontakt mig gerne på telefon eller mail nedenfor.


​Du kan også skrive direkte til mig ved at udfylde formularen. Du hører fra mig indenfor et døgn.

Skriv til mig her

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt