Diagnoser eller ej?

Kurset udbydes til professionelle, som i deres arbejde støder på diagnoser, som de på den ene eller anden måde er tvundet til at forholde sig til.

En kursusdag kunne fx bygges op om følgende overskrifter:

1) Diagnoser skaber mening

Vi prøver altid at forstå vores omverden og ikke mindst hinanden. Mennesker søger og skaber mening i verden omkring os. Og med stor lidelse eller afvigende adfærd vækkes behovet for at forsøge at forstå dette også. Hvad er der egentlig på spil her?

Vi skaber alle mening ved at konkludere - og diagnoser er en af disse typer af konklusioner. Med de naturlige muligheder og begrænsninger, der følger.

2) Patologiserende tendenser

En vinkel på diagnoser og diagnosticering er at sætte dem i sammenhæng med andre samfundsmæssige strømninger. Jeg vil se på, hvordan det kan forstås, at diagnoser som ADHD og depression blomstrer og der i det hele taget tilsyneladende kommer flere og flere psykisk syge. Kan det passe? Og i så fald, hvad er nu det for noget?​

3) Diagnoser som positiv meningsdannelse​

Fordele ved diagnoser fremlægges og diskuteres. Diagnosen medfører ofte lettelse, en følelse af forståelse og en oplevelse af, at det, man slås med, ikke er ukendt, og at man derfor ikke er alene i verden. Diagnoser er også nyttigt værktøj for professionelle til kommunikation.

4) Grænser for og ulemper ved diagnosen

At få en diagnose kan skabe mening i noget uforståeligt - men det kan også afgrænse den mening, vi kan have om en person og dennes lidelser.
Forskellige kritikpunkter præsenteres, både den traditionelle antipsykiatriske og de kritikker, som hører mere til et socialkonstruktionistisk perspektiv. Jeg vil her også se på forskellene mellem det, der kunne kaldes symptom-diagnoser og identitets-diagnoser.

5) Diagnoser i praksis

Alt efter behov kan de ovennævnte overskrifter kombineres med personlige eller professionelle beretninger og oplevelser af enten at arbejde med eller leve med diagnoser. Hvordan kan disse erfaringer kombineres med kursets pointer?

Denne undervisning udbydes også som foredrag under titlen Diagnoser - stor lettelse eller stram spændetrøje?

Hør mere om, hvad jeg kan tilbyde dig

Kontakt mig gerne på telefon eller mail nedenfor.


​Du kan også skrive direkte til mig ved at udfylde formularen. Du hører fra mig indenfor et døgn.

Skriv til mig her

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt