Respekt

Respekt er ikke noget, vi kan kræve af andre. Det er ellers meget udbredt at kræve respekt – som troende, som samfundsgruppe, som kæreste. Men respekt er ikke noget, der kan forlanges af andre. Ikke fordi ingen har ret til det eller lignende argumenter.

Nej, fordi respekt er noget man får, når man mindst venter det.

Når vi forlanger andres respekt – vil vi så kunne genkende den, hvis vi får den?

”Du skal vise mig respekt!”

”Okay – jeg respekterer dig rigtig meget”.

Nej, vel, det virker ikke autentisk. Det kan med andre ord ikke opnås gennem krav, kun som en slags gave. Respekt tilhører så at sige den, der giver den, ikke den der modtager den.

Der findes en udbredt vending: Respekt er noget, man gør sig fortjent til. Og det passer jo umiddelbart godt sammen med det, jeg skriver her: At man ikke kan kræve det af andre, men må gøre en indsats for den.

Men det er langt hen ad vejen også forkert.

Respekt er efter min bedste overbevisning noget helt andet, det er af en anden og mere grundlæggende natur. Når du bliver respekteret af din kæreste er det ikke, fordi du har gjort dig særligt umage for at blive respekteret. Det er heller ikke, fordi du har krævet det af ham.

Det er fordi du har gjort eller sagt noget, som han værdsætter dig for at have sagt eller gjort. Det er ikke, fordi du har præsteret noget, det er fordi du har været den du er, og denne person er værd at respektere.

Vi kan aldrig vide, hvem der respekterer os. Eller for hvad. Vi kan blot gøre vores bedste for at leve op til de værdier og principper, vi står for – og nyde respekten, når den kommer vores vej. Respekt er en andens tommelfinger opad til den måde, vi vælger at leve vores liv, og oplever vi denne anerkendelse fra andre er det vel at betragte som en gave.

Respekt er ikke noget, vi kan kræve af andre. Vi kan godt forvente den, men skal nok ikke sidde og vente på den. Respekt kommer, når vi mindst venter det – når vi er optaget af det, vi gør og ikke af andres opfattelse af det, vi gør. Og når vi så modtager respekten, føles den oven i købet så meget desto bedre. Mere ægte.​

Én ting er at modtage andres respekt, noget andet er at opføre sig respektfuldt over for andre. Her er nogle nyttige retningslinjer for at vise respekt i samværet med andre:

  • ​Tal om det, der virker vigtigt for den anden. Ikke kun det, du selv er optaget af.
  • ​Vær konstruktiv. Hellere fokus på det, der går godt eller peger i en god retning end tale om alt det, du mener, den anden gør forkert.
  • ​Vis interesse for den andens værdier i livet. Det, han står for og synes er vigtigt. Frem for det, du synes, han burde gå op i.
  • ​Brug gerne spørgsmål eller undren i stedet for skråsikre holdninger til det, den anden siger, gør eller står for.