Parterapi - på systemisk og narrativt grundlag

At arbejde som parterapeut kan for mange være både udfordrende og spændende. Meget er til fælles med øvrige terapeutiske opagver, mens noget opleves som specielt for parterapi.

Jeg tilbyder, ud over konkret hjælp til par i vanskeligheder, også supervision af parterapeuter og undervisning i parterapi.

Et kursus kan se forskelligt ud alt efter behov, men nogle overskrifter kan eksempelvis se ud som nedenfor.

1) Basale systemiske og narrative pointer

Det teoretiske grundlag og dettes historiske udviklinger præsenteres. Metaforer som relationer, sociale konstruktioner, kontekst, cirkularitet og diskurser beskrives og eksemplificeres.

2) Diskurser om parforhold

Der eksisterer mange sandheder om, hvad et parforhold er, hvordan det bør se ud, og hvilke problemer, man typisk vil støde på. Særlige dilemmaer opstår i moderne par- og familieliv, som ofte kan skabe udfordringer for samlivet.

Temaer kan være: Individets plads vs. det nye fælles. Det spontane og forelskelsen vs. venskab og det lange seje træk.​

3) Diskurser om parterapi

Parterapi er mange ting, og den rolle, parterapeuten bør indtage, afhænger af, hvilket grundlag man arbejder ud fra. Systemisk og narrativ parterapi forsøges placeret i det parterapeutiske felt - et sted, hvor terapeuten hverken er instruktør, underviser eller forkæmper for den institutionaliserede kærlighed.

4) Systemisk parterapi i praksis

Metoder til parterapi baseret på klassisk systemiske tanker gennemgås og øves. Cirkulære spørgeteknikker og hypoteser afprøves.

5) Narrativ parterapi i praksis

Inspirationen fra det narrative viser sig i særskilte metoder, som kan udvide perspektiverne og understrege det ligeværdige i parterapien. Måder at eftersøge unikke hændelser afprøves, samt måder at arbejde med parret som hinandens vidner.

Kontakt mig gerne med specifikke eller endnu uafklarede ønsker til undervisning. Se kontaktoplysninger til venstre.

Læs gerne mere om mine tanker om parterapi her på hjemmesiden, eller om mine overvejelser over parforholdets dilemmaer i foredraget: Parforholdet - den eneste ene eller det fornuftige valg?

Hør mere om, hvad jeg kan tilbyde dig

Kontakt mig gerne på telefon eller mail nedenfor.


​Du kan også skrive direkte til mig ved at udfylde formularen. Du hører fra mig indenfor et døgn.

Skriv til mig her

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt