Supervision

Supervision kan være forskellige ting i forskellige sammenhænge og for forskellige mennesker.

For nogle er der brug for et fagligt udviklings- og læringsrum, for andre er der brug for konsultation, altså et mere direkte fokus på cases eller konkrete problemstillinger, altså sags-supervision. Jeg tilbyder begge dele.

Ekstern supervision for psykologer – med henblik på autorisation eller specialistgodkendelse

Jeg er specialist i psykoterapi og godkendt supervisor på specialistniveau.

Jeg tilbyder supervision til psykologer, som er på vej mod autorisation – både individuelt og i grupper. Også psykologer på vej gennem specialistuddannelsen tilbydes supervision. I dette tilfælde vil fokus ligge på en blanding af sags-supervision og udvikling af specifikke personlige og faglige færdigheder og opmærksomheder som psykolog.

For psykologer vil supervision med henblik på autorisation oftest indeholde et personligt element – supervision vil i den sammenhæng typisk også være en lærings- og udviklingskontekst, og med et naturligt fokus på den nye psykologs rolle på arbejdspladsen.

Læs evt. Psykolognævnets pjece om autorisation.

For psykologer på vej i specialistuddannelsen kan supervisionens læringsaspekt fx være udvidet til at se på de komplekse og mangfoldige roller, opgaver og positioneringer, vi psykologer oftest arbejder med. Supervisionen vil således søge at understøtte den læring, der i forvejen er i centrum for at kunne blive specialist.

Læs evt. mere om Dansk Psykologforenings specialistuddannelser.

I praksis behøver typisk et bestemt antal timer. Eventuelt kan flere timer slås sammen til hele eller halve dage for at opnå de 40 timers eksterne supervision, og er det bedre for dig, kan supervisionen i de tilfælde foregå andre steder på Sjælland, Lolland / Falster eller Fyn.

Supervision af andre faggrupper - eksempelvis af hele personalegrupper

Jeg tilbyder også supervision til andre faggrupper – typisk i form af supervision af hele personalegrupper. Jeg har erfaring med supervision af en række forskellige arbejdsfelter, f.eks. inden for socialpædagogiske, psykiatriske, socialpsykiatriske eller familieterapeutiske områder.

Tjek evt. mit supervisions-cv for at se, hvem og hvor jeg har superviseret.

Hvad er supervision, og hvordan foregår det i praksis?

Supervision er en måde at arbejde med at skabe et bedre fagligt overblik over sine forståelses- og handlemuligheder. I supervision søger vi efter nye forståelser, nye vinkler, nye måder at gå til svære sager og ny energi, når vi er kørt træt.

Supervisionen foregår på et systemisk og narrativt grundlag. Foregår det i en gruppe, involveres gruppen – f.eks. som reflekterende team eller bevidnende team. Er hele gruppen involveret i problemstillingen, som det ofte er tilfældet i personalesupervision, finder vi alternative måder at bruge gruppen kreativt. Supervision kan foregå på arbejdspladsen eller i min praksis.​

Jeg lægger stor vægt på respekt, nysgerrighed og kreativitet i forhold til ideer og metode. Det betyder, at jeg har nogle forslag til måder at tale sammen, men at det er vigtigt med fleksibilitet i forhold til den enkeltes særlige situation og ønsker. Emnerne kan strække sig vidt – fra dilemmaer i forhold til personlig stil og udviklingspunkter over organisatoriske spørgsmål til mere traditionel sagssupervision. Metoderne vil naturligt variere i forhold til, hvilken af de tre typer af emner, supervisionen handler om.​

Læs evt. lidt flere overvejelser over det, der kendetegner systemisk og narrativ supervision eller i mine blogindlæg om supervision. Mere uddybende kan du også læse om personalesupervision.
Du kan læse om, hvor jeg har superviseret i mit Supervisions-CV.

Hør mere om, hvad jeg kan tilbyde dig

Kontakt mig gerne på telefon eller mail nedenfor.


​Du kan også skrive direkte til mig ved at udfylde formularen. Du hører fra mig indenfor et døgn.

Skriv til mig her

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt