Alternative perspektiver på Sorg og Tab

Har du selv mistet en ægtefælle eller en anden nærtstående person? Eller har en nærtstående til dig mistet? Og har du brug for nye perspektiver eller ideer til måder at håndtere tiden lige nu?
Eller arbejder du professionelt med sorg og krise og ønsker nye vinkler på dit arbejdsområde?

Jeg tilbyder at introducere alternativer til de forståelser af sorg og af sorgarbejde. Tilgangene er baseret på narrative ideer og praksisser i forhold til sorg og krise.

Et foredrag eller anden undervisning kan arrangeres, så den passer til specifikke behov. Det kan tiltilrettelægges, så det passer til privatpersoner, eventuelt gennem pårørendeforeninger eller lignende. Eller det kan rettes mod professionelle.

Nedenfor er nogle overskrifter, som kunne være del af undervisningen:

1) Oplevelser af sorg eller tab

Først præsenteres nogle generelle overvejelser over, hvordan vi mennesker ofte reagerer i forbindelse med dødsfald eller andet tab af nære relationer. Visse reaktioner går ofte igen, mens andre reaktioner mere er baseret på, hvordan vi eller omgivelserne forventer af os, at vi reagerer.

2) Traditionelle tilgange til sorg og sorgarbejde

Almindeligt udbredte teorier præsenteres, såsom fasemodellen med sit fokus på fire faser: Chok, Reaktion, Bearbejdning, Nyorientering. Forskellige traditionelle metaforer gennemgås: At lægge bag sig. At sige farvel. At komme videre.​

3) Alternative tilgange til sorg og sorgarbejde

Narrativ terapi har udviklet anderledes metoder, forståelser og metaforer til arbejdet med sorg og tab. Sorg forstås som et vilkår, som ikke blot er et problem, der skal overkommes, men som en følelse med væsentlig information indbygget. Både om relationens betydning, om meningsfuldhed og om værdier og oplevelser, man ikke ønsker at sige farvel til.

4) Måder at tale om sorgen i praksis

De alternative tilgange til sorgen og arbejdet med den fører også til alternative måder at tale sammen om den. Både for de sorgramte, for venner og kolleger og for professionelle.
Muligheder for gode og rørende dialoger fremlægges: Fokus er på den dødes betydning for den efterladte, på de værdier og oplevelser, som fortsat skal have betydning - og på den sørgendes betydning for den afdøde, på hvilke spor vi har sat os i den andens liv.

Denne undervisning i sorg udbydes også i foredragsform, under titlen: Sorg - fra "sige farvel" til "knytte bånd".

Hør mere om, hvad jeg kan tilbyde dig

Kontakt mig gerne på telefon eller mail nedenfor.


​Du kan også skrive direkte til mig ved at udfylde formularen. Du hører fra mig indenfor et døgn.

Skriv til mig her

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt