Hvad er systemisk og narrativ terapi?

Systemisk terapi dækker i dag over en temmelig bred vifte af praktiske og teoretiske retninger. Nogle af dem kalder sig endda ikke engang systemiske. Men jeg opfatter dem som del af den samme familie - en familie, som både har et historisk slægtskab og en fælles familiekultur.

Et fælles grundlag er: Fokus på relationer.

Familieterapi

Oprindeligt opstod de systemiske tanker i 1950erne hos nogle folk, som begyndte at inddrage hele familien i behandlingen, frem for blot at bedrive individuel terapi. Dette var banebrydende og er det vel stadig i mange terapeutiske kredse. Her ses grundlaget for de systemiske tanker: Psykologiske problemer skabes af relationer frem for af psykiske fænomener inden i folk.

Systemisk terapi

Menneskelige problemer forstås og behandles systemisk - det vil sige, at de ikke tilhører individet, men opstår og vedligeholdes i sociale samspil og derfor også må behandles gennem inddragelse af større systemer. Dette er et såkaldt økologisk synspunkt på menneskelivet.

Narrativ terapi

Vi lever og ånder for fortællinger. Vores identiteter er skabt gennem påvirkning af et samfunds eller en kulturs dominerende fortællinger. Til tider er disse uhensigtsmæssige for et tilfredsstillende liv. Forandringer må ske gennem at introducere alternative fortællinger eller udvide de oprindelige gennem narrativ terapi.

Socialkonstruktionisme

Vores virkelighed er socialt konstrueret. Dette betyder, at den måde, vi forstår verden på, ikke med endelig autoritet kan siges at være mere sand eller sund end andre personers. Vi skaber verden sammen gennem vores måder at tale sammen om den, og mulighederne for terapeutisk forandring ligger på samme måde i fælles meningsskabende processer.

Dialogisk terapi

​En central del af at arbejde med inspiration fra socialkonstruktionismen er blikket, der rettes imod os selv som professionelle. Hvis mening er socialt konstrueret, så er vores egen ekspertise det også, og vi må derfor være opmærksomme på den magt, der ligger i vores position. Ud af disse overvejelser opstår ønsket om at træde i en såkaldt "ikke-vidende position".

Lær mere om systemisk terapi og narrativ praksis

Alle disse begreber og mange flere kan udfoldes meget mere. De er ikke blot teoretiske koncepter, men har stor betydning for praksis. De har betydning for valget af metoder, og de har betydning for den professionelle position, som terapeut, som pædagog, som socialarbejder, som supervisor eller som leder.

Jeg tilbyder undervisning i systemisk og narrativ praksis, både som foredrag, workshops og længere uddannelsesforløb.

To systemiske og narrative positioner:

Nysgerrighed

Klienten mødes så fordomsfrit som muligt - terapeuten forsøger at tænke på vedkommende som et ukendt menneske med en ny historie på hjerte. Herunder hører også en grundlæggende respekt: Klientens historie, levevis og formål med behandlingen respekteres - terapeuter er ikke i udgangspunktet opdragere, undervisere eller politikere, men reflekterende samtalepartnere.

Uærbødighed

Hverken klientens eller terapeutens egne forforståelser ses som de eneste mulige forståelser af en situation - terapeutens opgave er at hjælpe til med at se verden på nye måder og at handle anderledes i den.

Mere om systemisk og narrativ terapi

Ønsker du mere uddybende gennemgange og diskussioner af alt dette, kan du eventuelt gå til min blog, hvor jeg diskuterer og reflekterer over diverse emner set gennem mine systemiske og narrative briller.


Systemiske ideer er nært beslægtet med anerkendende praksis, også kendt som Appreciative Inquiry eller værdsættende samtaler. Tankerne er bl.a. udbredt inden for den såkaldte anerkendende pædagogik. Du kan her på hjemmesiden læse mere om anerkendende praksis.

Specifikt om narrativ terapi: Læs bogen "At leve sin terapi", hvor jeg gennemgår en case og belyser grundlæggende narrative begreber og metoder gennem praksis. Kapitlet, hvor narrativ terapi præsenteres af mig, hedder "Vi lever gennem de historier, der giver mening".

Jeg har desuden skrevet bogen "100 myter om kærlighed og forelskelse", hvor kærlighedens væsen belyses systemisk og narrativt. Indledningen er fx en introduktion til socialkonstruktionistiske forståelser, mens begge kapitler om parforhold præsenterer adskillige systemiske pointer.

Du kan også læse mine artikler om forskellige aspekter af systemisk og narrativ teori og praksis. De er at finde her på hjemmesiden, både i html- og pdf-format. Her er et udpluk af deres emner:​​

Hør mere om, hvad jeg kan tilbyde dig

Kontakt mig gerne på telefon 51 64 14 99 eller jm@jacobmosgaard.dk. ​
​Du kan også skrive direkte til mig herunder. Du hører fra mig indenfor et døgn.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Psykolog Jacob Mosgaard​

Kontakt​

​Telefon: 51 64 14 99

E-mail: jm@jacobmosgaard.dk