Hvad er systemisk og narrativ terapi?

Systemisk terapi dækker i dag over en temmelig bred vifte af praktiske og teoretiske retninger. Nogle af dem kalder sig endda ikke engang systemiske. Men jeg opfatter dem som del af den samme familie - en familie, som både har et historisk slægtskab og en fælles familiekultur.

Et fælles grundlag er: Fokus på relationer.

Familieterapi

Oprindeligt opstod de systemiske tanker i 1950erne hos nogle folk, som begyndte at inddrage hele familien i behandlingen, frem for blot at bedrive individuel terapi. Dette var banebrydende og er det vel stadig i mange terapeutiske kredse. Her ses grundlaget for de systemiske tanker: Psykologiske problemer skabes af relationer frem for af psykiske fænomener inden i folk.

Systemisk terapi

Menneskelige problemer forstås og behandles systemisk - det vil sige, at de ikke tilhører individet, men opstår og vedligeholdes i sociale samspil og derfor også må behandles gennem inddragelse af større systemer. Dette er et såkaldt økologisk synspunkt på menneskelivet.

Narrativ terapi

Vi lever og ånder fortællinger. Vores identiteter er skabt gennem påvirkning af et samfunds eller en kulturs dominerende fortællinger. Til tider er disse uhensigtsmæssige for et tilfredsstillende liv. Forandringer må ske gennem at introducere alternative fortællinger eller udvide de oprindelige.

Socialkonstruktionisme

Vores virkelighed er socialt konstrueret. Dette betyder, at den måde, vi forstår verden på, ikke med endelig autoritet kan siges at være mere sand eller sund end andre personers. Vi skaber verden sammen gennem vores måder at tale sammen om den, og mulighederne for terapeutisk forandring ligger på samme måde i fælles meningsskabende processer.

Grundlæggende begreber for en systemisk og narrativ terapeut:

Nysgerrighed

Klienten mødes så fordomsfrit som muligt - terapeuten forsøger at tænke på vedkommende som et ukendt menneske med en ny historie på hjerte. Herunder hører også en grundlæggende respekt: Klientens historie, levevis og formål med behandlingen respekteres - terapeuter er ikke i udgangspunktet opdragere, undervisere eller politikere, men reflekterende samtalepartnere.

Uærbødighed

Hverken klientens eller terapeutens egne forforståelser ses som de eneste mulige forståelser af en situation - terapeutens opgave er at hjælpe til med at se verden på nye måder og at handle anderledes i den.

Systemiske ideer er nært beslægtet med anerkendende praksis, også kendt som Appreciative Inquiry eller værdsættende samtaler. Tankerne er bl.a. udbredt inden for den såkaldte anerkendende pædagogik. Du kan her på hjemmesiden læse mere om anerkendende praksis.

Ønsker du mere uddybende gennemgange og diskussioner af alt dette, kan du eventuelt gå til min blog, hvor jeg diskuterer og reflekterer over diverse emner set gennem mine systemiske og narrative briller.

Specifikt om narrativ terapi: Helt aktuelt har jeg bidraget til en bog om forskellige terapiretninger med et kapitel om narrativ terapi, hvor jeg i et interview med forfatterne gennemgår en konkret narrativ terapi-session og drøfter mit forhold til narrativ terapi. Bogen hedder "At leve sin terapi", og kapitlet, hvor narrativ terapi præsenteres af mig, hedder "Vi lever gennem de historier, der giver mening".

Du kan også læse mine artikler om forskellige aspekter af systemisk og narrativ teori og praksis. De er at finde her på hjemmesiden, både i html- og pdf-format:​​

  • Om de systemi​ske ideers udvikling
  • Om hvordan der kan arbejdes med nysgerrighed og uærbødighed i praksis
  • Om socialkonstruktionisme
  • Om reflekterende processer og om systemisk gruppeterapi
  • Om sprogets magt i psykoterapi og psykiatri
  • Om uærbødighed og fordomme i professionel praksis

Hør mere om, hvad jeg kan tilbyde dig

Kontakt mig gerne på telefon 51 64 14 99 eller jm@jacobmosgaard.dk. ​
​Du kan også skrive direkte til mig herunder. Du hører fra mig indenfor et døgn.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Psykolog Jacob Mosgaard​

Lyngby Hovedgade 96, 2800 Kgs.Lyngby

CVR: 31931487

Kontakt​

​Telefon: 51 64 14 99

E-mail: jm@jacobmosgaard.dk