Systemisk - hvorfor?

Hvordan ser en systemisk verden ud?

...

Forestil dig en verden, hvor relationen, ikke individet, er den mindste menneskelige enhed

En verden, hvor enhver gør sit bedste ud fra sine præmisser

Hvor paradokser er en selvfølgelighed,

ikke-kommunikation en umulighed

og mellemmenneskelig ansvarlighed derfor en nødvendighed

En verden, hvor mine handlinger rent faktisk påvirker andre mennesker.

Forestil dig en verden, hvor økologi ikke blot er et ord i tiden,

men udtrykker vores alles naturlige forbundethed med hinanden

En verden, som af denne grund forandrer sig

med vores tilstedeværelse i den

...

Så begynder et billede at tegne sig

(4/6 2010)​​