Fokus på klienten, ikke terapeuten

Vores buschauffør ka' godt køre bus

Der' rigtig mange der' rigtig tilfreds

Med hans niveau imellem bremse og gas

Jo, han kan godt styre bussen

Men ved han egentligt hvem der sidder i den?

Og hvor de egentligt gerne vil køres hen?

Hvad ved han helt præcist om kvinder og mænd?

- Nephew: Danmark Man Dark

Klienten i centrum for terapien. Klientens mål som styrende for den terapeutiske samtale. Klientens tilfredshed som et mål for succesrig terapi. Indlysende sandheder? Tja, det burde de være...

Citatet ovenfor er muligvis en politisk kommentar. Men den sprang ind i hovedet på mig under refleksioner over psykoterapi. Den illustrerer nemlig for mig fint en helt central pointe i psykoterapi-forskning:

Faglig og metodisk dygtighed og teoretisk sikkerhed er godt for klientens tillid til terapeuten. Men det, der gør en forskel i effektiviteten af psykoterapi er ikke denne dygtighed - det er fokuseringen på klientens ønsker til terapien. Med andre ord: Se noget mere på klienten frem for på terapeuten.

​​Feedback i psykoterapi

I den forløbne weekend gæstede amerikaneren Scott Miller Danmark med et kursus om effektivitet i psykoterapi. hvad der bestemt ikke virker).

Alt for mange artikler og bøger omhandler specifikke metoder og terapeutiske teknikker - altså reelt tekster med et relativt indsnævret fokus på terapeuten. Dette på trods af, at man i mange år har vidst, at specifikke teorier eller metoder ikke var afgørende for gode resultater. Hvis terapeuten har en betydning, er det som person, ikke som terapeut.

Derimod viser det sig at være betydningsfuldt for terapiens udfald, om der fokuseres nok på klienten. På klientens oplevelse af at blive forstået og anerkendt, på klientens oplevelse af at arbejde med de emner, som er vigtige for ham eller hende, på klientens oplevelse af håb ved afslutningen af en samtale eller et samtaleforløb.

Hvordan sikre sig som terapeut, at bussen kører det rette sted hen for lige præcis disse passagerer? Hvordan sikre sig, at terapien er hjælpsom? Svaret i denne forbindelse er: Spørg klienten! Spørg meget mere end sædvanligt og ud fra et reelt ønske om at vide bedre.

Feedback er alfa og omega. Det hjælper os til at blive bedre i hver enkel terapeutiske samtale. Bedre til at hjælpe lige præcis denne klient.

(10/5 2010)